Schoolkalender - 2015 - 2016

OBS Rosa Boekdrukker

In deze schoolkalender vindt u praktische informatie over het lopende schooljaar van zoals schooltijden, de ouderbijdrage, de regels van de school en naschoolse activiteiten. Als laatste vindt u een overzicht van de vakanties en andere vrije dagen. 

Mocht je als ouder van OBS Rosaboekdrukker een digitale versie willen hebben voor internet gebruik of printwerk, klik op onderstaande link om het PDF te downloaden of te bekijken.

(Om erbij te kunnen komen heb je een wachtwoord nodig. Die heb ik geplaatst op de facebook pagina - ouder van OBS Rosaboekdrukker)