Schoolkalender 2015/2016

ROSA BOEKDRUKKER 

In deze schoolkalender vind je praktische informatie over het lopende schooljaar van de Basis School Rosa Boekdrukker,  zoals schooltijden, de ouderbijdrage, de regels van de school en naschoolse activiteiten. Als laatste vind je een overzicht van de vakanties en andere vrije dagen. 

Voor internet gebruik of printwerk

→ Download pdf. bestand ( 6.1 MB )
→ Zie pdf. bestand ( 6.1 MB )