Elk project begint met een helder plan

1.Kennismaking

Het is voor Cordoba Design erg belangrijk om tijdens de kennismaking een duidelijk beeld te krijgen van de nieuwe opdrachtgever en wat diens wensen zijn. Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek, wordt er een algemeen ontwikkeltraject, nadere specificatie en een prijsvoorstel, op basis van alle verkregen informatie betreffende de wensen en technische details. Op alle offertes zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

ZieAlgemene Voorwaarden
 

2.Content Aanleveren 

Het aanleveren van teksten, beeld en inhoud (kortweg: ‘content’) moet op een voor alle betrokkenen eenvoudige manier gebeuren om efficiënt te kunnen werken. In dit stappenplan geeft Cordoba Design een aantal richtlijnen en instructie, om volgbaarheid en logische structurering te bevorderen. 

Zie → Grafisch ontwerp - content aanleveren
Zie → Webdesign - content aanleveren

3.Conceptfase

Voorgaande stappen dienen voor een visuele presentatie. Op grond hiervan zullen er een aantal voorstellen worden gedaan aan de klant. Hier kan de klant zijn voorkeur uitspreken, meedenken en suggesties doen.
 

4.Realisatie en oplevering

In overleg zal er dan een keuze gemaakt worden, waarna het ontwerp verder wordt uitgewerkt en aangepast. Bij een website zal deze na goedkeuring van het concept en visueel ontwerp technisch ontwikkeld worden; bij een drukwerk zal het gekozen ontwerp drukklaar worden gemaakt en eventueel verstuurd worden naar de drukkerij. 
 

5.Service en nazorg

Na oplevering van het product, kunt u, ook in de toekomst, blijven rekenen op Cordoba Design.
 

6.Training en privelessen

Voor eigen onderhoud van een websites of presentaties verzorgt Cordoba ook trainingen: Adobe Photoshop en Illustrator, zelfbeheer CMS systemen ( Squarespace en WordPress ), Mailchimp en Tumult Type.   

Zie ook  → Diensten