Annie Schoterman

Drukwerk, Boek
"Where are you from? // Where are we going?"

Opdrachtgever

Amsterdamse kunstenares Annie Schoterman.
Als beeldtaal gebruikt ze vaak een soort 'tralie', het laten druipen van de verf maakt ook dat er een 'raster' ontstaat, een transparante be-af-grenzing, maar biedt ook uitzicht, 'lucht'. Dit spel van 'laten gaan' (van de verf) maar het ook weer afbakenen zijn de polen waar haar werk zich tussen beweegt. Het balanceren tussen 'toeval', een onnoembaar inspirerend moment, en bewust ingrijpen, grenzen aangeven door strenge vormen, strepen.

Link → www.annieschoterman.com